Vilkår for anvendelse af brugerkonto

Sidst redigeret: 2024-02-15 09:48:36

Du som ejer af det Elektroniske Identifikationsmiddel:


 • må alene anvende det Elektroniske Identifikationsmiddel (brugernavn, password og 2-faktorenheder (i praksis OS2faktor app eller FIDO2 eller kodeviser)) i overensstemmelse med Brøndby Kommunes politikker (herunder politikker for brug og evt. længde af kodeord) samt
 • må ikke overdrage sine Elektroniske Identifikationsmidler til andre samt
 • skal give fyldestgørende og korrekte svar på alle anmodninger om information i ansøgningsprocessen samt
 • skal tage rimelige forholdsregler for at beskytte sine Elektroniske Identifikationsmidler (herunder ved evt. sikkerhedskopiering) samt
 • skal omgående anmode om spærring af din brugerkonto ved at henvende dig til Servicedesk i tilfælde af kompromittering eller mistanke om kompromittering af denne, samt
 • skal omgående spærre dine Elektroniske Identifikationsmidler i selvbetjeningsportal i tilfælde af kompromittering eller mistanke om kompromittering af disse, samt
 • skal omgående anmode om fornyelse af dine Elektroniske Identifikationsmidler, hvis indholdet af disse ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske forhold (herunder oplysninger afgivet under registreringsprocessen, som indgår i Elektroniske Identifikationsmidler).

Link til selvbetjeningsportal er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

I øvrigt gælder sikkerhedskrav og vejledninger, som fremgår af Brøndby Kommunes intranet i området Sådan gør du>GDPR og datasikkerhed, og som er beskrevet i operationelle krav i folderen ”Sådan beskytter vi vores data”, som er udleveret til alle medarbejdere i Brøndby Kommune, og som alle medarbejdere skal efterleve. Regler for omgang med brugernavn og password fremgår navnlig af Bølgen>Sådan gør du>GDPR og datasikkerhed>Retningslinjer>Adgang til systemer og data.

Forneden forklarer vi, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger. Det gælder de informationer vi har om dig. Du kan også læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og få rettet forkerte oplysninger

Brøndby Kommunes behandling af dine personoplysninger

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR: 65113015
Mail: brondby@brondby.dk


Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiver på e-mail DPO-J@hvidovre.dk eller telefon 23 99 05 15


Formålet og lovgrundlaget for at vi behandler dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At du som medarbejder kan udføre dit daglige arbejde og kan tilgå relevante fagsystemer samt offentlige og private selvbetjeningsløsninger, hvor der kræves login med erhvervsidentitet. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger 

 • Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk.1, litra e, som i forbindelse med myndighedsudøvelse pålægger kommunen at behandle personoplysninger. 
 • Lov om MitID og NemLogin.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn, telefonnummer samt cpr.nr.  

Modtagere af dine oplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Digitaliseringsstyrelsen i NemLogin i forbindelse med tildeling af særlige rettigheder til erhvervsidentiteten.
 • Digital Identity ved anvendelse af to-faktorlogin app/plugin/software OS2faktor

Hvor henter vi oplysninger om dig

Vi indhenter dine personoplysninger personligt hos dig, dine ansættelsespapirer og fra cpr-registret. 

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi gemmer dine oplysninger så længe, der er et samarbejde mellem dig og Brøndby Kommune. Når du ikke længere er ansat, opbevarer vi dine oplysninger i 3 måneder. Efter en lovbestemt arkiveringsperiode slettes dine oplysninger helt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores opbevaring og behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
 • Hvis du har afgivet samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke frem til tidspunktet, hvor du trækker det tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning sker. 
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, til behandling af dine oplysninger, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på e-mail DPO-J@hvidovre.dk eller telefon 23 99 05 15